מערכות אזעקה

מצלמות אבטחה

אינטרקום
מרכזיות טלפונים

מערכות בקרה

מערכות כריזה
רשתות מחשב

חשמלאי מוסמך

חשמל חכם■ חדש במערכות אזעקה ■ חדש במערכות הקלטה טמ"ס